THAY ĐỔI LỊCH TỔ CHỨC ILDEX VIETNAM 2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHÍNH THỨC

 Ngày 5 tháng 10 năm 2020

ILDEX Vietnam 2020 hoãn đến ngày 21 – 23 tháng 7 năm 2021

VNU Asia Pacific, cùng với hầu hết các đơn vị tham gia triển lãm, đã quyết định hoãn ILDEX Vietnam từ ngày 9 – 11 tháng 12, 2020 sang ngày 21 – 23 tháng 7, 2021.

Kể từ lần thông báo hoãn đến ngày 9 – 11 tháng 12 trước đây, Việt Nam đã trải qua đợt lây nhiễm Covid-19 lần thứ hai nhưng tình hình chung vẫn ổn định và có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, việc hạn chế du lịch toàn cầu vẫn tiếp diễn và Việt Nam đã áp dụng quy định cách ly 14 ngày bắt buộc đối với tất cả du khách nhập cảnh. Chính sách và quy định nhập cảnh vẫn chưa chắc chắn trong những tháng sắp tới cho đến cuối năm.

VNU Asia Pacific và tất cả các bên liên quan luôn nỗ lực hướng tới một sự kiện an toàn và thành công với sự tận tâm cao nhất. Nhưng sau khi lắng nghe nhiều ý kiến từ các đối tác trong ngành và cân nhắc tính hiệu quả của chương trình trong tình hình hiện tại, chúng tôi cảm thấy việc hoãn chương trình đến ngày 21 – 23 tháng 7 năm 2021 là quyết định đúng đắn duy nhất mà chúng tôi có thể đưa ra vào lúc này.

Đội ngũ ILDEX Vietnam hiện đang làm việc cùng với các đối tác để giới thiệu triển lãm thông qua các phương thức ảo để kết nối các nhà triển lãm với ngành chăn nuôi Việt Nam và ASEAN trong giai đoạn khó khăn này, và chúng tôi hy vọng sẽ mang đến một chương trình tốt hơn cho tất cả khách hàng khi quay trở lại vào ngày 21 – 23 tháng 7 năm 2021.

Hãy giữ an toàn và chúng tôi mong được chào đón quý vị trở lại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 – 23 tháng 7 năm 2021.

Trân trọng,

Đội ngũ ILDEX Vietnam


 
Go to Top