Phí Tham Gia

Giá Ưu đãi

Áp dụng đến 28 tháng hai 2019

 • Gói gian Đất trống
 • 357usd/m2Vị trí dọc lối đi

 • 392usd/m2Vị trí góc lối đi

 • Tối thiểu 24m2
 • Giá chưa bao gồm VAT
 • Lựa chọn lý tưởng cho người muốn tự dựng gian hàng
 • Gói gian Nâng cấp
 • 414.75usd/m2Vị trí dọc lối đi

 • 456.23usd/m2Vị trí góc lối đi

 • Tối thiểu 12m2
 • Giá chưa bao gồm VAT
 • Thu hút sự chú ý của khách tham quan với chiều cao nổi bật của gian hàng
 • Gói gian Tiêu chuẩn
 • 399usd/m2Vị trí dọc lối đi

 • 438.90usd/m2Vị trí góc lối đi

 • Tối thiểu 12m2
 • Giá chưa bao gồm VAT
 • Sẵn sàng để sử dụng. Lựa chọn kinh tế tối ưu

Giá Bình thường

Áp dụng từ 1 tháng ba 2019

 • Gói gian Đất trống
 • 390usd/m2Vị trí dọc lối đi

 • 429usd/m2Vị trí góc lối đi

 • Tối thiểu 24m2
 • Giá chưa bao gồm VAT
 • Lựa chọn lý tưởng cho người muốn tự dựng gian hàng
 • Gói gian Nâng cấp
 • 450usd/m2Vị trí dọc lối đi

 • 495usd/m2Vị trí góc lối đi

 • Tối thiểu 12m2
 • Giá chưa bao gồm VAT
 • Thu hút sự chú ý của khách tham quan với chiều cao nổi bật của gian hàng
 • Gói gian Tiêu chuẩn
 • 435usd/m2Vị trí dọc lối đi

 • 462usd/m2Vị trí góc lối đi

 • Tối thiểu 12m2
 • Giá chưa bao gồm VAT
 • Sẵn sàng để sử dụng. Lựa chọn kinh tế tối ưu
Go to Top