Phí Tham Gia

Giá Ưu đãi

Áp dụng đến 31 tháng 3, 2022

 • Gói gian Đất trống
 • 390 usd/m2Vị trí dọc lối đi

 • 429 usd/m2Vị trí góc lối đi

 • Tối thiểu 24m2
 • Giá chưa bao gồm VAT
 • Lựa chọn lý tưởng cho người muốn tự dựng gian hàng
 • Phí đăng ký: 500 USD
 • Gói gian Nâng cấp
 • 450 usd/m2Vị trí dọc lối đi

 • 495 usd/m2Vị trí góc lối đi

 • Tối thiểu 12m2
 • Giá chưa bao gồm VAT
 • Thu hút sự chú ý của khách tham quan với chiều cao nổi bật của gian hàng
 • Phí đăng ký: 500 USD
 • Gói gian Tiêu chuẩn
 • 435 usd/m2Vị trí dọc lối đi

 • 462 usd/m2Vị trí góc lối đi

 • Tối thiểu 12m2
 • Giá chưa bao gồm VAT
 • Sẵn sàng để sử dụng. Lựa chọn kinh tế tối ưu
 • Phí đăng ký: 500 USD

Giá Bình thường

Áp dụng từ 01 tháng 04, 2022

 • Gói gian Đất trống
 • 409 usd/m2Vị trí dọc lối đi

 • 450 usd/m2Vị trí góc lối đi

 • Tối thiểu 24m2
 • Giá chưa bao gồm VAT
 • Lựa chọn lý tưởng cho người muốn tự dựng gian hàng
 • Phí đăng ký: 500 USD
 • Gói gian Nâng cấp
 • 472 usd/m2Vị trí dọc lối đi

 • 519 usd/m2Vị trí góc lối đi

 • Tối thiểu 12m2
 • Giá chưa bao gồm VAT
 • Thu hút sự chú ý của khách tham quan với chiều cao nổi bật của gian hàng
 • Phí đăng ký: 500 USD
 • Gói gian Tiêu chuẩn
 • 456 usd/m2Vị trí dọc lối đi

 • 485 usd/m2Vị trí góc lối đi

 • Tối thiểu 12m2
 • Giá chưa bao gồm VAT
 • Sẵn sàng để sử dụng. Lựa chọn kinh tế tối ưu
 • Phí đăng ký: 500 USD
Go to Top