Lý Do Tham Quan

Tại sao tham quan ILDEX Vietnam 2020?

Các triển lãm của chúng tôi kiến tạo nên một nền tảng lý tưởng cho doanh nghiệp mở rộng kinh doanh và cập nhật các xu hướng mới nhất. Triển lãm mang đến cơ hội tìm kiếm đối tác, sản phẩm và dịch vụ phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của doanh nghiệp.

Tại sao nên tham quan?

  • Gặp gỡ đối tác mới
  • Trao đổi và thảo luận cùng chuyên gia
  • Cập nhật kiến thức và xu hướng công nghệ

Hạng mục Doanh nghiệp Trưng bày

Trang thiết bị chăn nuôi lợn

Phụ gia thức ăn và cám

Hệ thống cho ăn

Chăn nuôi gia súc

Chăn nuôi bò sữa

Thiết bị chế biến sữa

Hệ thống vắt sữa

Kiểm soát dịch bệnh

Chăn nuôi heo và gia cầm

Giết mổ heo và gia cầm

Hệ thống đóng gói

Trao đổi thông tin

Thức ăn và nguyên liệu chế biến thức ăn

Sức khỏe gia cầm và sản phẩm y tế

Hệ thống xử lý và chế biến heo và gia cầm

Go to Top