Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi năm 2021

Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi năm 2021 đạt trên 4,93 tỷ USD, tăng 28,4%

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu các loại về Việt Nam trong năm 2021 đạt trên 4,93 tỷ USD, tăng 28,4% so với năm 2020.

Riêng tháng 12/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 432,76 triệu USD, tăng 18,7% so với tháng 11/2021 và tăng 15,6% so với tháng 12/2020.

Các thị trường chủ yếu cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu cho Việt Nam vẫn là Achentina, Mỹ, Brazil và EU; trong đó nhập khẩu nhiều nhất từ Achentina, đạt 1,66 tỷ USD, chiếm 33,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 7,8% so với năm 2020, riêng tháng 12/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 98,56 triệu USD, tiếp tục giảm 11,5% so với tháng 11/2021 và giảm 29,9% so với tháng 12/2020.

Tiếp đến thị trường Mỹ, kim ngạch tăng rất mạnh 61,7% so với năm 2020, đạt 817,64 triệu USD, chiếm 16,6%; riêng trong tháng 12/2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng 5,5% so với tháng 11/2021 và tăng mạnh 36% so với tháng 12/2020, đạt 64,39 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Brazil trong tháng 12/2021 tăng mạnh 146,8% so với tháng 11/2021 và tăng 174,3% so với tháng 12/2020, đạt 124,26 triệu USD; tính chung trong năm 2021, kim ngạch đạt 659,69 triệu USD, chiếm 13,4%, tăng mạnh 68,4% so với năm 2020; thị trường EU đạt 398,25 triệu USD, chiếm 8%, tăng 39,7%; thị trường Đông Nam Á đạt 362,22 triệu USD, chiếm 7,3%, tăng 20,9%.

Nhìn chung, trong năm 2021, kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ các thị trường chủ đạo đều tăng so với năm 2020.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)ĐVT: USD

Nguồn: Chăn Nuôi Việt Nam


 
Go to Top