Cơ Hội Tài Trợ

Trở thành Nhà Tài Trợ là một cơ hội tuyệt vời để đẩy mạnh nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp đến các thị trường mục tiêu. Là nhà tài trợ tại ILDEX Việt Nam, doanh nghiệp có thể truyền tải thông điệp, quảng bá hình ảnh thương hiệu, đồng thời tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng.

ILDEX Việt Nam cung cấp các gói tài trợ khác nhau, phù hợp với ngân sách và chiến lược của các doanh nghiệp!

Go to Top