CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Hội thảo ILDEX Việt Nam bao gồm nhiều chủ đề thiết thực tập trung vào chăn nuôi, sức khỏe động vật, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi bò sữa và chế biến thịt được trình bày bởi các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế, mang đến cho Quý vị cơ hội tuyệt vời để cập nhật kiến thức và xu hướng thị trường mới nhất!

Go to Top